Браки, рождения, разводы, умершие в 1854г.

Рожденные в 1854г.

74 нче бит

Сабира

Гыйнварьнен 4

Эткэсе игенче Хамид

энкэсе Сылубикэ

Хамидулла

Гыйнварьнен 9

Эткэсе (исеме танылмы)

 энкэсе Хабибэ

ЛокманХэким

---»---

Эткэсе Фаезхан

 энкэсе Фатима

Шэмсия

Мартнын 13

Эткэсе Эмин

энкэсе Фатима

Хамидулла

---»---

Эткэсе Хабибулла

 энкэсе Аишэ

Сэидэ

Мартнын 30

Эткэсе АбдельВэли

 энкэсе Хамидэ

Зулэйха ???

июньнен 14

Эткэсе Эхтэм

 энкэсе Фатима

Юсуф

Июньнен 22

Эткэсе (исеме танылмы

) энкэсе Эминэ

Биби Айшэ

Июльнен 17

Эткэсе Хабибулла

энкэсе Шэрифэ

МухаммэдЗариф

Августнын 21

Эткэсе МухаммэдАлим

энкэсе Зулейха

Биби …

---»---

Эткэсе Ибрахим

энкэсе Зияда

Мостафа

---»---

Эткэсе Али

энкэсе Мухибэ ???

Рамазан

---»---

Эткэсе Нурмухаммэд

энкэсе Фатима

Кэусэр

---»---

Эткэсе Эмин

 энкэсе Гэухэр

МухаммэдЗариф

Августнын 23

Эткэсе Осман

 энкэсе Сэидэ

Биби Мафтуха

---»---

Эткэсе Юсуф э

нкэсе Сарыгол

Мэдинэ

---»---

Эткэсе (исеме танылмый)

энкэсе Арифэ

75 нче бит

Солтахан

Августнын 24

Эткэсе Назир

 энкэсе Сафия (Сания, Сакия)

Биби Арифэ

---»---

Эткэсе Секам

энкэсе Мухиббжамаль

Исеме танылмый

---»---

Эткэсе Сэлимжан

 энкэсе Сэидэ

Сулэйманбай

Августнын 25

Эткэсе Юсуф

энкэсе Назлубикэ

Биби Фэйрузэ

---»---

Эткэсе Назир

 энкэсе Гольнэфидэ

АйнельХаят

Сентябрьнен 4

Эткэсе Алибай

 энкэсе Сэмия ???

Умэр

---»---

Эткэсе Ильяс

энкэсе Сарыгол

Фазилэ

---»---

Эткэсе Осман

энкэсе Хабибэ

Якуб

Октябрьнен 14

Эткэсе Ихсан (Ахсян)

 энкэсе Сахибжамаль

АйнельМэрзия

---»---

Эткэсе Можиб

 энкэсе Хабибжамаль

Муса

Октябрьнен 27

Эткэсе АбдельЖэлил   

энкэсе Жэмилэ

АйнельХаят

---»---

Эткэсе Файзулла

энкэсе Зарабэну

Сейфельмолек

Ноябрьнен 9

Эткэсе Сейфулла

 энкэсе Фэхри

Токтар

Ноябрьнен 14

Эткэсе Минлубай

энкэсе Мэймунэ

МухаммэдЗакир

Ноябрьнен 19

Эткэсе Тэули

 энкэсе (исеме танылмый)

Сафура

---»---

Эткэсе Минлубай

энкэсе Мэймунэ

Нимэтулла

Ноябрьнен 22

Эткэсе Серажеддин

энкэсе Сэмия

Исеме танылмый

Ноябрьнен 24

Эткэсе Хасян

энкэсе Мэрьям

Салахеддин

Ноябрьнен 27

Эткэсе МухаммэдАлим

 энкэсе Жэмилэ

Нурмухаммэд

Ноябрьнен 28 ???

Эткэсе МухаммэдАлим

 энкэсе Сабира

 

 

Бракосочетания.

77 нче бит

Шобиле илендэ тэрбия иделмеш хатын Сарыгол Хаммэт кызын АбдельХалик Ярмухаммэд углына никахландырылды

егет 51

 хатын 40 яшендэ

Хатын тарафындан узе вэли булды кияу тарафындан узе вэли булды

Шэхидлэр:

Фэйзулла Шахморат углы

Хамид Жэлид углы

Имам Ишмухаммэд Узбэк улы

 

Хабибулла Ханмурза углынын кызы Зобэидэ   Анды илендэге Жудихан Сейфулла углына никах кылынды

егет 35 кыз

20 яшендэ

Кыз тарафындан атасы Хабибулла Ханмурза углы вэли вэкил булды кияу тарафындан Жудихан узе

Шэхидлэр:

Хамид Ханмурза углы

Абдеррахим Ханмурза углы

Имам Ишмухаммэд Узбэк улы

 

Ихсан Хасян углынын кызы Голнэфис

МухаммэдЗакир Юнус углына никахландырылды

егет 24 кыз

20 яшендэ

Кыз тарафындан эткэсе Ихсан Хасян углы кияу тарафындан эткэсе Юнус Узбэк углы вэли булдылар

Шэхидлэр:

АбдерРашид Абель углы

Нэбибай Баки углы

Имам Ишмухаммэд Узбэк улы

 

78 нче бит

Жудихан Кэрим углынын кызы Золэйханы Нивмэтулла Рахмэтулла углына никахландырылды

Егет 28 кыз 25 яшендэ

Кыз тарафындан агасы Фаезхан Жудихан углы

кияу тарафындан эткэсе Рэхмэтулла Рахманкол углы вэли булдылар

Шэхидлэр:

Исеме танылмый Гаффар углы

АбдельВэли ….исеме танылмый углы

Имам Ишмухаммэд Узбэк улы

 

Салих Шамшэриф углынын кызы Намлиханны Хабибулла Ибрахим углы никахландырылды

Егет 25 кыз 20 яшендэ

Кыз тарафындан эткэсе Салих Шамшэриф углы

кияу тарафындан эткэсе Ибрахим (исеме танылмый) углы вэли булдылар

Шэхид:

АбдельКэрим Шэмшэриф углы

Имам Ишмухаммэд Узбэк улы

 

Исеме танылмый Умэр углынын кызы Мурхибэне Пожар илендэге Ахсян АбдельЖэлил углына никхландырылды егет 25 кыз егерме яшендэ

Кыз тарафындан атасы Исеме танылмый Умэр углы

 кияу тарафындан агасы Айсэ АбдельЖэлил углы вэли вэкил булдылар

Шэхид:

Бэйдулла Рахмэтулла углы

Имам Ишмухаммэд Узбэк улы

 

Нимэтулла Нимэтулла углынын кызы Хабибжамальне

МухаммэдСадик Хибэтулла углына никахландырылды

Кыз тарафындан агасы Бэйдулла Рахмэтулла углы кияу тарафындан …улла Хибэтулла углы вэли булды

Шэхидлэр:

Шэрэфеддин Хамид углы

Фаезхан Жудихан углы

 

Имам Ишмухаммэд Узбэк улы

 

 

79 нчы бит

Жудихан Кэрим углынын кызы Жамалия никахландырылды Абузар Убейдулла углына

Егет 24 кыз 20 яшендэ

Кыз тарафындан агасы Фаезхан Жудихан углы

 кияу тарафындан агасы Хабибулла Убейдулла углы вэли булдылар

Шэхидлэр:

АбдельВэли Хибэтулла углы

АбдельМаннаф Убейдулла углы

Имам Ишмухаммэд Узбэк улы

 

Хамид Тимербулат углынын кызы БадиалЖамаль никахландырылды Ниязбай Хасян углына

Егет 25 яшендэ кыз егерме яшендэ

Кыз атасы тарафындан Хамид Тимербулат углы

кияу тарафындан Хасян (исеме танылмый) вэли булдылар

Шэхидлэр:

Абдеррахим Абдессалям углы

Сулэйман Абдель… углы

Имам Ишмухаммэд Узбэк улы

 

Абдеррашид Бархут углынын кызы Нэфидэне

Юнус АбуБэкер углына никахландырылды

Егет 25кыз 20 яшендэ

Кыз тарафындан эткэсе Абдеррашид Бархут углы

кияу тарафындан эткэсе Абубэкер Сафихан углы вэли булды

Шэхидлэр:

Тэминдэр Сейфулла углы

Имам Ишмухаммэд Узбэк улы

 

 

© rod1854

Бесплатный хостинг uCoz